Trang chủ Blog

Bài viết 02/2017

Lá thư gửi Thượng đế – phần 2

Đêm hôm đó là một đêm rất buồn: “Công sức của chúng ta thế là đổ sông để biển cả rồi!”. “Chẳng ai có thể giúp chúng ta!”. “Kỳ này chắc gia đình mình chết đói mất thôi!”. Nhưng sâu kín trong trái tim của những kẻ sống trong căn nhà hẻo lánh nằm giữa thung lũng này vẫn còn le lói niềm hy vọng: Thượng để sẽ mở lòng cứu...