Trang chủ Blog

3 Chu a Ngo c xa tâ n chân trơ i Chân gia leo bươ c ta tơi mê t phơ Mây trôi mây cư lư ng lơ Ba ơi g

<3
Chùa Ngọc xa tận chân trời
Chân già leo bước tả tơi mệt phờ
Mây trôi mây cứ lững lờ
"Bà ơi gắng sức phất cờ mà leo"
Núi kia dù có treo leo
Cao xa ta cứ cố trèo đích luôn
Chùa Ngọc nhìn xuống mây xuyên
Cảnh chùa Tam Chúc nên duyên quện tình
<3
21/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *