Trang chủ Blog

EM CO NGHE Em ơi co nghe Ve ngân trên ca nh cao Cây la xôn xao Mu a Ha đê n đây na o Cơn mưa chơ t a

EM CÓ NGHE
Em ơi có nghe !
Ve ngân trên cành cao
Cây lá xôn xao
Mùa Hạ đến đây nào!
Cơn mưa chợt ào
Ướt đầm đôi vai áo
Che em ân cần
Đưa nhau về hôm nao
Em ơi thấy không
Phượng hồng treo trong nắng
Lung linh gió đưa
Đỏ thắm màu ước mơ
Như môi em hồng
Chiều nao đan lối mộng
Nghiêng nghiêng bước nhỏ
Chiều vào trong mắt trong
Em xa xôi rồi
Chiều nay mưa ngập lối
Đôi tay hững hờ
Lạnh lùng hứng mưa rơi
Em sang ngang rồi
Còn ai ru lối mộng
Bâng khuâng hè về
Buồn nhớ ai ngập lòng
SH
Tingnan ang Pagsasalin
28/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *